Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Fugldalen.

 

På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling:

 

Dato: Mandag d. 30. marts 2020 – kl: 19.30

 

Sted: Fugldalen 30, 8680 RY

 

Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside (www.fugldalen.dk)

 

Dagsorden:

 

A.   Valg af dirigent + referent

B.   Bestyrelsens/formandens beretning

C.   Aflæggelse af regnskab 2019

D.  Aktiviteter 2020

1.   Forårsarbejdsdag: lørdag d. 18.04.20

2.   Skt. Hans søndag d. 23.06.20

3.   Sommerfest: lørdag d.15.08.20 (Nr. 26, 6, 13)

4.   Efterårsarbejdsdag: lørdag d. 03.10.20

5.   Fredagsbar: 01.05.2020, 05.06.2020, ……

E.   Forslag fra bestyrelsen

F.   Behandling af indkomne forslag

G.  Godkendelse af budget 2020

H.  Valg til bestyrelsen.

2 poster på valg: Toke Siggaard (Kasserer) modtager

genvalg, Eva Myrup (medlem) modtager genvalg.

I.    Valg af suppleant til bestyrelsen.

Michael Aaldering (11) er på valg.

J.    Valg af revisor:

på valg Bjarne Jensen (3)

K.   Valg af revisor suppleant

på valg Claus Mengel-Niemann (6)           

L.   Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Maria Lyngs Pedersen (Formand)(34), Toke Siggaard (Kasserer)(1), Eva Myrup(medlem)(38) og Laila Adamsen (medlem)(30)

 

 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 16.03.2020